เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
โครงการแท็ปเล็ต
trueplookpanya
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2011
ปรับปรุง 09/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 1597185
Page Views 3432857
สถิติผู้เข้าชมเวบ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากไห้โรงเรียนทำอะไรมากที่สุดเป็นลำดับแรก
พัฒนาด้านวิชาการ
พัฒนาด้านบุคลากร
พัฒนาด้านอุปกรณ์การเรียน สื่อที่ทันสมัย
พัฒนาด้านอาคารสถานที่
ดูผลโหวด
สถิติ

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ บริษัท AIM Bangkok จำกัด


สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
นานาชาติ
free counters
Free counters


สถานีโทรทัศน์ครู
money

eoffice

imagesonet

 


คลิปนิทานเด็ก
 
 

นิทานเรื่อง ก.เอ๋ย ก.ไก่

 
   

แผนที่โรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

View in bigger map
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ขอเฉลย UTQ101
โพสโดย
ss
อยากได้เฉลย UTQ101 ค่ะ
โพสโดย : ss
IP : 223.206.192.193
โพสเมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2555,12:47 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
kungnang19
แบบทดสอบหลังเรียน  Post – test  UTQ – 101  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผล  
  

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
    เป็นการกระจายอำนาจให้โรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
      ก. ไม่จริงเพราะโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางไม่เปิดช่องให้ปรับตามบริบทเลย
      ข. จริงเพราะโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติการใช้หลักสูตรสถานศึกษาได้เอง
      ค. ไม่จริงเพราะสถานศึกษาไม่สามารถกำหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นได้เอง
      ง. จริงเพราะนักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามความถนัดและความสามารถ
2. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
    สู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
      ก. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น -> ตัวชี้วัดชั้นปีในการศึกษาภาคบังคับ
      ข. หลักสูตรเน้นเนื้อหา -> หลักสูตรอิงมาตรฐาน
      ค. เวลาเรียนรวมแต่ละปี -> เวลาเรียนขั้นต่ำแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
      ง. ประเมินตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง -> ประเมินผลตามตัวชี้วัด
3. ข้อปฏิบัติใดของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับข้อกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนของ
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ก. ระดับประถมศึกษาปรับเวลาเรียนพื้นฐานได้ตามความเหมาะสม
      ข. มัธยมศึกษาต้องจัดรายวิชาเพิ่มเติมตามที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลาง
      ค. ระดับประถมศึกษาต้องจัดรายวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชั้น
      ง. ต้องจัดกิจกรรมชุมนุมในทุกระดับชั้นในมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดสิ่งใดต่อไปนี้
    เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
      ก. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ข. มาตรฐานการเรียนรู้
      ค. สาระการเรียนรู้แกนกลาง 8 กลุ่ม
      ง. หลักการของหลักสูตร
5. ข้อความที่ปรากฏข้างล่างนี้ เป็นข้อมูลส่วนใดของเอกสารกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
      ก. เป้าหมาย/จุดเน้น
      ข. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
      ค. การประเมินคุณภาพระดับท้องถิ่น
      ง. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
6. การวางแผนและดำเนินการใช้ วิจัยและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
    เป็นบทบาทหน้าที่ของใครต่อไปนี้
      ก. ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญของ สพฐ.
      ข. ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
      ค. คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา
      ง. นักวิชาการ คณาจารย์ สถาบันอุดมศึกษา
7. ข้อใดต่อไปนี้ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดเพิ่มขึ้น
      ก. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
      ข. โครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน
      ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
      ง. ความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น
8. การจัดเวลาเรียนและการตัดสินผลการเรียนปัจจุบันดำเนินการตามข้อใด
      ก. ประถมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี
      ข. มัธยมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี
      ค. มัธยมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค
      ง. ประถมศึกษาจัดเวลาเรียนละตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้อใดครอบคลุมตามที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลาง
      ก. แนะแนว ลูกเสือ ชุมนุม
      ข. ลูกเสือ-เนตรนารี ชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
      ค. แนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมค่าย
      ง. แนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ลูกเสือ
10. เมื่อสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องจัดทำสิ่งใดต่อไปนี้ควบคู่กันไป
        ก. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
        ข. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
        ค. จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
        ง. โครงสร้างรายวิชา ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด
11. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคาดหวังสิ่งใดให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุด
        ก. คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
        ข. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
        ค. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        ง. การเรียนรู้แบบบูรณาการ
12. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
      มีจุดมุ่งหมายอะไร
        ก. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
        ข. เพื่อตัดสินผลการเรียน
        ค. เพื่อเน้นการปฏิบัติตามสภาพจริง
        ง. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน
13. การประเมินเพื่อตัดสินผลมีความหมายตรงกับต่อไปนี้
        ก. เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน
        ข. เพื่อใช้แก้ปัญหาการเรียนรู้
        ค. เพื่อออกแบบกระบวนการจัดการเรียนให้เหมาะสม
        ง. เพื่อวินิจฉัยความรู้ความสามารถของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
14. การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลมีเป้าหมายเดียวกันคืออะไร
        ก. หน่วยการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
        ข. กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
        ค. สื่อการสอนที่เหมาะสม
        ง. นักเรียนที่มีคุณภาพ
15. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ก. โครงสร้างเวลาเรียน
        ข. มาตรฐานการเรียนรู้
        ค. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
        ง. เกณฑ์การจบหลักสูตร
16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
        ก. ส่วนกลางกำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง ซึ่งเป็นเป้าหมายการวัดประเมินผล แต่ละระดับชั้น
        ข. เขตพื้นที่การศึกษากำหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อให้สถานศึกษาในเขตใช้ใน การจัดการเรียนรู้
        ค. สถานศึกษาสามารถกำหนดเพิ่มเติมในส่วนสาระตามความต้องการของท้องถิ่น หรือ ส่วนที่ต้องการเน้นได้
        ง. สถานศึกษาสามารถกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการ
17. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
      มีหลักการเดียวกันคืออะไร ?
        ก. ยึดสาระการเรียนรู้แกนกลางเป็นหลัก
        ข. เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
        ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ
        ง. มีวิสัยทัศน์แกนกลางเพื่อความเป็นเอกภาพ
18. องค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรสถานศึกษา
        ก. คำอธิบายรายวิชา
        ข. มาตรฐานการเรียนรู้
        ค. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
        ง. เกณฑ์การประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
19. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ต้องผ่านการอนุมัติการใช้จากคณะกรรการสถานศึกษา
        ก. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
        ข. คำอธิบายรายวิชา
        ค. เกณฑ์การจบหลักสูตร
        ง. หน่วยการเรียนรู้
20. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มีสิ่งสำคัญอะไรบ้าง ?
        ก. กำหนดรายวิชาที่จัดสอนแต่ละปี/ภาคเรียน เวลาเรียนหรือหน่วยกิต
        ข. ความต้องการของท้องถิ่น/สถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา
        ค. เกณฑ์การจบการศึกษาของผู้เรียน / สถานศึกษา
        ง. หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
21. รายวิชาพื้นฐานในหลักสูตรสถานศึกษากำหนดมาจากสิ่งใด ?
        ก. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
        ข. จุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
        ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง
        ง. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
22. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กิจกรรมพัฒนานักเรียน ?
        ก. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ
        ข. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
        ค. กิจกรรมไหว้ครู
        ง. กิจกรรมชุมนุมวาดภาพ
23. ผังความคิดต่อไปนี้ต้องการสื่อสารอะไร
         ก. การนำความรู้ ทักษะ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปกำหนดเป็นรายวิชา
         ข. การนำความรู้ ทักษะ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปเขียนเป็นคำอธิบายรายวิชา
         ค. มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบด้วย 2สาระ
         ง. ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบด้วย 2 รายวิชา
24. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษากำหนดข้อใดครอบคลุมตามข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลาง
         ก. แนะแนว ลูกเสือ ชุมนุม
         ข. แนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์
         ค. แนะแนว ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
         ง. แนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารีหรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
25. จุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดสิ่งใด
      เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
         ก. สมรรถนะสำคัญ
         ข. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
         ค. วิสัยทัศน์
         ง. สาระการเรียนรู้แกนกลาง
26. การเชื่อมโยงจากหลักสูตรสถานศึกษาสู่การเรียนการสอนและวัดประเมินผล
      มีสิ่งใดต่อไปนี้เป็นตัวเชื่อม ?
         ก. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กับ ตัวชี้วัด
         ข. คำอธิบายรายวิชา กับ โครงสร้างรายวิชา
         ค. เกณฑ์การจบหลักสูตร กับ หน่วยการเรียนรู้
         ง. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กับ เกณฑ์การตัดสิน
27. จุดมุ่งหมายสำคัญของการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
      การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
         ก. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
         ข. เพื่อตัดสินผลการเรียน
         ค. เพื่อเน้นการปฏิบัติตามสภาพจริง
         ง. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน
28. บทบาทสำคัญในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ครูต้องคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไร ?
         ก. ใช้การวัดผลเป็นเครื่องมือการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
         ข. ใช้การประเมินเป็นเป้าหมายของการจัดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพ
         ค. ใช้การประเมินเป็นกลไกในการพัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย
         ง. ใช้การวัดและประเมินประสิทธิภาพการสอน
29. เกณฑ์การให้คะแนน ( Rubrics ) ควรใช้กับการประเมินลักษณะใด
         ก. การประเมินเชิงคุณภาพ
         ข. การประเมินแบบอิงกลุ่ม
         ค. การประเมินเชิงปริมาณ
         ง. ถูกหมดทุกข้อ
30. การประเมินระดับใดที่ประเมินได้ตรงและสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานมากที่สุด
         ก. ระดับระดับชั้นเรียน
         ข. ระดับสถานศึกษา
         ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
         ง. ระดับชาติ
utq 101 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Pre  -  Post test ได้ 27 คะแนน  
1ข         2ข        3ค      4ข     5ข        6ค     7ค      8ก      9ง    10ค  
11ก      12ง       13ง     14ง  15ค      16ก  17ข    18ก     19ง    20ก  
21ง       22ค      23ก    24ง   25ข     26ค   27ง     28ค    29ก   30ก
  UTQ 101 ได้ 24 คะแนน พร้อมตัวหนังสือคำตอบ ไม่ใช่ แค่ ก ข ค
« เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2555 เวลา 10:19:04 »
 

UTQ 101 มีคนนำเสนอแล้ว อันนี้ตัดให้สั้นกระชับพื้นที่ ลองดูนะค่ะทำให้ ได้ 24 คะแนน ก่อนเรียนหลังเรียนเหมือนกันค่ะ
1***จริงเพราะโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติการใช้หลักสูตรสถานศึกษาได้เอง
2****หลักสูตรเน้นเนื้อหา -> หลักสูตรอิงมาตรฐาน
3****ระดับประถมศึกษาปรับเวลาเรียนพื้นฐานได้ตามความเหมาะสม
4***มาตรฐานการเรียนรู้
5****สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
6****คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา
7*** กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
8*** ประถมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี
9*** แนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ลูกเสือ
10****การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

11***คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
12***เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แ ละตัดสินผลการเรียน
13*** เพื่อวินิจฉัยความรู้ความสามารถของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
14***นักเรียนที่มีคุณภาพ
15*** คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
16***ส่วนกลางกำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง ซึ่งเป็นเป้าหมายการวัดประเมินผล แต่ละระดับชั้น
17***เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
18***สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
19***เกณฑ์การจบหลักสูตร
20****กำหนดรายวิชาที่จัดสอนแต่ละปี/ภาคเรียน เวลาเรียนหรือหน่วยกิต
21*** มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
22*** กิจกรรมไหว้ครู
23****การนำความรู้ ทักษะ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปกำหนดเป็นรายวิชา
24****แนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารีหรือผู้บำเพ็ญปรกิจกรรมเพื่อสังคมฯ
25***วิสัยทัศน์
26**** เกณฑ์การจบหลักสูตร กับ หน่วยการเรียนรู้
27***เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน
28*** ใช้การประเมินเป็นกลไกในการพัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย
29*** การประเมินเชิงคุณภาพ
30***ระดับชั้นเรียน

โพสโดย : kungnang19
IP : 223.207.41.47
โพสเมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2555,16:31 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
swangkeeree
ขอความกรุณาขอเฉลยพร้อมข้อสอบเพราะก่อนและหลังสอบไม่เหมือนกันคะ   utq 2126  2132  1018t
โพสโดย : swangkeeree
IP : 182.53.255.18
โพสเมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2555,02:03 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
swangkeeree
ขอบคุณมากค่ะ
โพสโดย : swangkeeree
IP : 182.53.255.18
โพสเมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2555,02:00 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 
หมู่ 3 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
โทร 042-560157