เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
โครงการแท็ปเล็ต
trueplookpanya
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2011
ปรับปรุง 09/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 1595373
Page Views 3430932
สถิติผู้เข้าชมเวบ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากไห้โรงเรียนทำอะไรมากที่สุดเป็นลำดับแรก
พัฒนาด้านวิชาการ
พัฒนาด้านบุคลากร
พัฒนาด้านอุปกรณ์การเรียน สื่อที่ทันสมัย
พัฒนาด้านอาคารสถานที่
ดูผลโหวด
สถิติ

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ บริษัท AIM Bangkok จำกัด


สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
นานาชาติ
free counters
Free counters


สถานีโทรทัศน์ครู
money

eoffice

imagesonet

 


คลิปนิทานเด็ก
 
 

นิทานเรื่อง ก.เอ๋ย ก.ไก่

 
   

แผนที่โรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

View in bigger map
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เฉลย หน่วยที่ 1 utq-214-1(หลังเรียน)
โพสโดย
โอ
1. ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในมิติใดของการคิด
ข. การคิดแบบอเนกนัย
 
2. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระทัศนศิลป์ ควรประเมินอย่างไร
ข. ประเมินขบวนการทำงาน และตรวจผลงานสำเร็จของเด็ก
 
3. ข้อใดเป็นลักษณะของลัทธิหลังสมัยใหม่
ก. ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ใช้สื่ออย่างอิสระเทคนิคหลากหลาย
 
4. ตัวมาตรฐานในหลักสูตรสาระแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ข้อใดเหมือนกัน
ก. มาตรฐานข้อ 2 และข้อ 3
 
5. ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุขของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรูปแบบ DBAE
ค. ช่วยให้การสร้างสรรค์ผลงานมีความสมบูรณ์ขึ้น
 
6. ข้อใดเป็นลักษณะของลัทธิหลังสมัยใหม่
ง. ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ใช้สื่ออย่างอิสระ เทคนิคหลากหลาย
 
7. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ตรงกับข้อใด
ง. สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนจุดหมาย
 
8. ถ้าจะกำหนดหัวข้อในการวาดภาพส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ควรเลือกหัวข้อใด
ค. แดนมหัศจรรย์ที่ฉันอยากไป
 
9. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดตัวชี้วัดไว้กี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ตัวชี้วัดชั้นปี (ป.1-ม.3) และตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.4-ม.6)
 
10. ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อผู้เรียน
ข. เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้สืบทอดศิลปะในฐานะศิลปิน
 
11. ประโยชน์สูงสุดของการเรียนทัศนศิลป์คือข้อใด
ง. ประยุกต์ใช้ทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันได้
 
12. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
ข. การคิดอเนกนัย
 
13. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ DBAE
ง. ความคิดสร้างสรรค์
 
14. พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE) ตรงกับข้อใด
ค. การมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอนศิลปะในระบบโรงเรียนให้เด็กได้รับประสบการณ์ทั้ง 4 ด้าน
 
15. เป้าหมายสำคัญของการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้แก่ข้อใด
ก. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
 
16. คำว่า พหุศึกษา (Arts Education) หมายถึงข้อใด
ค. กระบวนการศึกษาจากการบูรณาการความคิดและการสร้างสรรค์ โดยการเลือกการแสดงออกที่หลากหลาย แสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งอาจเป็นสื่อสี สื่อวัตถุ สื่อร่างกาย สื่อเสียง สื่อภาษา
 
17. เนื้อหาข้อใดในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนทัศนศิลป์ทุกระดับชั้น
ค. ทัศนธาตุ
 
18. ในการสอนทัศนศิลป์ ข้อใดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ง. ภาพลายไทยจิตรกรรมฝาผนัง
 
19. ข้อใดเรียงลำดับการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง
ค. วิเคราะห์โครงสร้าง ตีความ บรรยาย ประเมินตัดสิน
 
20. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ควรนึกถึงสิ่งใดมากที่สุด
ก. การจัดบรรยากาศเพื่อสร้างแรงจูงใจ
 
21. กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ควรมีลักษณะใด
ข. แสดงออกได้หลายรูปแบบ
 
22. สุนทรียภาพเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
ค. ประสบการณ์และการรับรู้
 
23. ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบพหุศิลปศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีพหุปัญญา ของฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ว่าด้วยความฉลาดและเชาว์ปัญญาภายในตัวของมนุษย์ที่แตกต่างกัน 8 ด้าน มีความเหมาะสมอย่างไร
ข. ผู้สอนสามารถใช้สื่อใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตามความสามารถ
 
24. บรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ควรนึกถึงสิ่งใดมากที่สุด
ง. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 
25. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุศิลปศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาไทยได้อย่างไร
ง. นำสื่อใกล้ตัวหรือเรื่องที่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม
 
26. ข้อใดเป็นข้อดีของการจัดการเรียนการสอนแบบพหุศิลปศึกษา
ค. ผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามความแตกต่างของบุคคล โดยเลือกการสร้างสรรค์หรือการแสดงออกที่หลากหลายตามความถนัด ส่งเสริมและปลูกฝังศิลปะนิสัยที่ดีผู้เรียนสามารถเลือกกระบวนการ แสดงออกอย่างอิสระ
27. จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ความสำคัญในเรื่องใด
ข. การจัดการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
28. ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบพหุศิลปศึกษา เป็นอย่างไร
ค. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้และความสามารถทางการเรียนรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียน
29. การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ควรเริ่มต้นจากที่ใด
ก. ศิลปะไทย
 
30. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุศิลปศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาไทยได้อย่างไร
ก. สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ
 
โพสโดย : โอ
IP : 1.4.191.175
โพสเมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2555,04:21 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
โอ
ทำแล้วได้  24/30
1. ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในมิติใดของการคิด
ข. การคิดแบบอเนกนัย
 
2. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระทัศนศิลป์ ควรประเมินอย่างไร
ข. ประเมินขบวนการทำงาน และตรวจผลงานสำเร็จของเด็ก
 
3. ข้อใดเป็นลักษณะของลัทธิหลังสมัยใหม่
ก. ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ใช้สื่ออย่างอิสระเทคนิคหลากหลาย
 
4. ตัวมาตรฐานในหลักสูตรสาระแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ข้อใดเหมือนกัน
ก. มาตรฐานข้อ 2 และข้อ 3
 
5. ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุขของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรูปแบบ DBAE
ค. ช่วยให้การสร้างสรรค์ผลงานมีความสมบูรณ์ขึ้น
 
6. ข้อใดเป็นลักษณะของลัทธิหลังสมัยใหม่
ง. ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ใช้สื่ออย่างอิสระ เทคนิคหลากหลาย
 
7. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ตรงกับข้อใด
ง. สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนจุดหมาย
 
8. ถ้าจะกำหนดหัวข้อในการวาดภาพส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ควรเลือกหัวข้อใด
ค. แดนมหัศจรรย์ที่ฉันอยากไป
 
9. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดตัวชี้วัดไว้กี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ตัวชี้วัดชั้นปี (ป.1-ม.3) และตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.4-ม.6)
 
10. ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อผู้เรียน
ข. เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้สืบทอดศิลปะในฐานะศิลปิน
 
11. ประโยชน์สูงสุดของการเรียนทัศนศิลป์คือข้อใด
ง. ประยุกต์ใช้ทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันได้
 
12. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
ข. การคิดอเนกนัย
 
13. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ DBAE
ง. ความคิดสร้างสรรค์
 
14. พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE) ตรงกับข้อใด
ค. การมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอนศิลปะในระบบโรงเรียนให้เด็กได้รับประสบการณ์ทั้ง 4 ด้าน
 
15. เป้าหมายสำคัญของการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้แก่ข้อใด
ก. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
 
16. คำว่า พหุศึกษา (Arts Education) หมายถึงข้อใด
ค. กระบวนการศึกษาจากการบูรณาการความคิดและการสร้างสรรค์ โดยการเลือกการแสดงออกที่หลากหลาย แสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งอาจเป็นสื่อสี สื่อวัตถุ สื่อร่างกาย สื่อเสียง สื่อภาษา
 
17. เนื้อหาข้อใดในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนทัศนศิลป์ทุกระดับชั้น
ค. ทัศนธาตุ
 
18. ในการสอนทัศนศิลป์ ข้อใดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ง. ภาพลายไทยจิตรกรรมฝาผนัง
 
19. ข้อใดเรียงลำดับการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง
ค. วิเคราะห์โครงสร้าง ตีความ บรรยาย ประเมินตัดสิน
 
20. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ควรนึกถึงสิ่งใดมากที่สุด
ก. การจัดบรรยากาศเพื่อสร้างแรงจูงใจ
 
21. กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ควรมีลักษณะใด
ข. แสดงออกได้หลายรูปแบบ
 
22. สุนทรียภาพเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
ค. ประสบการณ์และการรับรู้
 
23. ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบพหุศิลปศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีพหุปัญญา ของฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ว่าด้วยความฉลาดและเชาว์ปัญญาภายในตัวของมนุษย์ที่แตกต่างกัน 8 ด้าน มีความเหมาะสมอย่างไร
ข. ผู้สอนสามารถใช้สื่อใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตามความสามารถ
 
24. บรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ควรนึกถึงสิ่งใดมากที่สุด
ง. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 
25. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุศิลปศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาไทยได้อย่างไร
ง. นำสื่อใกล้ตัวหรือเรื่องที่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม
 
26. ข้อใดเป็นข้อดีของการจัดการเรียนการสอนแบบพหุศิลปศึกษา
ค. ผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามความแตกต่างของบุคคล โดยเลือกการสร้างสรรค์หรือการแสดงออกที่หลากหลายตามความถนัด ส่งเสริมและปลูกฝังศิลปะนิสัยที่ดีผู้เรียนสามารถเลือกกระบวนการ แสดงออกอย่างอิสระ
27. จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ความสำคัญในเรื่องใด
ข. การจัดการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
28. ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบพหุศิลปศึกษา เป็นอย่างไร
ค. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้และความสามารถทางการเรียนรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียน
29. การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ควรเริ่มต้นจากที่ใด
ก. ศิลปะไทย
 
30. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุศิลปศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาไทยได้อย่างไร
ก. สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ
โพสโดย : โอ
IP : 1.4.191.175
โพสเมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2555,04:31 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 
หมู่ 3 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
โทร 042-560157