เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
โครงการแท็ปเล็ต
trueplookpanya
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2011
ปรับปรุง 09/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 1592844
Page Views 3428298
สถิติผู้เข้าชมเวบ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากไห้โรงเรียนทำอะไรมากที่สุดเป็นลำดับแรก
พัฒนาด้านวิชาการ
พัฒนาด้านบุคลากร
พัฒนาด้านอุปกรณ์การเรียน สื่อที่ทันสมัย
พัฒนาด้านอาคารสถานที่
ดูผลโหวด
สถิติ

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ บริษัท AIM Bangkok จำกัด


สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
นานาชาติ
free counters
Free counters


สถานีโทรทัศน์ครู
money

eoffice

imagesonet

 


คลิปนิทานเด็ก
 
 

นิทานเรื่อง ก.เอ๋ย ก.ไก่

 
   

แผนที่โรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

View in bigger map
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ขอเฉลยข้อสอบ utq 106 พร้อมข้อสอบ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โพสโดย
Buum
ขอเฉลยข้อสอบ utq 106 พร้อมข้อสอบ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โพสโดย : Buum
IP : 27.55.7.11
โพสเมื่อวันที่ : 02 ก.ย. 2555,00:50 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
kungnang19
Utq  106
1. รูปแบบ O1 X O2 มีความหมายตรงกับข้อใด

ข. กลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง
2. ข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับการเขียนโครงร่างวิจัยได้ถูกต้อง

ง. ชื่อเรื่อง ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน
3. การกระทำในข้อใดต่อไปนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของนวัตกรรม

ง. ครู ง รณรงค์การทิ้งขยะให้เป็นที่ภายในโรงเรียนทุกวันศุกร์คาบสุดท้าย
4. ข้อใดควรให้คำนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัยชื่อ “การพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์เรื่องการสังเคราะห์แสงของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชาสงเคราะห์”

ง. บทเรียนวีดีทัศน์
5. บทสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการทั้งหมดคืออะไร และจะอยู่ส่วนใดของการเขียนรายงานการวิจัย
 
ง. บทคัดย่อและส่วนนำ
6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย

ก. แบบบันทึกเวลาเรียน
7. ข้อเป็นการหาความตรง(IOC)ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 
ข. การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
8. “ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล” รายละเอียดการเขียนจะอยู่ในส่วนใดของรายงานการวิจัย
ค. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
9. เรื่องใดที่ต้องระบุในการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง

ข. วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง
10. ผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับประโยชน์จากการวิจัยทางการศึกษาคือข้อใด

ก. ครู นักเรียน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และประชาชนทั่วไป
11. การสรุปผล อภิปรายผลการวิจัยควรสอดคล้องกับหัวข้อใดมากที่สุด

ง. สมมติฐานการวิจัย
12. “การพัฒนาทักษะเรื่องการบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” หัวข้อวิจัยนี้ควรใช้กับนวัตกรรมประเภทใด

ก. บทเรียนสำเร็จรูป
13. “ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ” ควรใช้สถิติใดในการวิเคราะห์ข้อมูล

ก. t- test
14. ปัญหาและความสำคัญของการวิจัย ควรนำเสนอในส่วนใดของการเขียนรายงานการวิจัย

ง. บทที่ 1 บทนำ
15. คะแนนสอบของเด็กชายแดงและเด็กชายขาว ที่พบว่าทำคะแนนจากข้อสอบปรนัยได้น้อยมาก ส่วนข้อสอบอัตนัยไม่เขียนคำตอบเป็นส่วนใหญ่ ข้อสังเกตที่พบและเลือกนำไปเป็นปัญหาการวิจัย สอดคล้องกับลักษณะปัญหาการวิจัยในข้อใด

ง. หาคำตอบได้
16. ข้อใดการเขียนสมมติฐานการวิจัยที่ถูกต้องที่สุด

ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
17. ข้อใดคือประชากรที่ใช้ในการวิจัย
 
ค. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนต้นไม้ ปีการศึกษา 2553 จำนวน 6 ห้องเรียน 240 คน
18. ค่าสถิติใดที่ควรนำเสนอพร้อมกับค่าเฉลี่ย (x̄)
 
ค. S.D.
19. ข้อใดไม่เกี่ยวกับการพัฒนาแบบทดสอบ
ค. ค่าความน่าเชื่อถือ
20. ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหาได้จากสูตรข้อใด
 
ค. KR-20
21. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์หรือความสำคัญของการวิจัย
ง. ใช้ในการป้องกันเหตุความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการตัดสินคดี
22. คะแนนสอบของเด็กชายแดงและเด็กชายขาว ที่พบว่าทำคะแนนจากข้อสอบปรนัยได้น้อยมาก ส่วนข้อสอบอัตนัยไม่เขียนคำตอบเป็นส่วนใหญ่ หากจะทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของเด็กชายแดงและเด็กชายขาว ถือว่าสอดคล้องกับแนวทางการเลือกปัญหาการวิจัยในประเด็นใดมากที่สุด
 
ข. มีประโยชน์มีค่าควรแก่การทำการวิจัย
23. “การระบุให้ทราบว่าการวิจัยที่จะศึกษากว้างขวางเพียงใดเกี่ยวข้องกับใครเนื้อเรื่องที่ต้องการพัฒนาและระยะเวลาที่ทำการวิจัย” ข้อความดังกล่าวคือความหมายของข้อใด

ก. ขอบเขตของการวิจัย
24. “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอกสะเดา” การวิจัยเรื่องนี้ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ค. แบบทดสอบคู่ขนาน
25. องค์ประกอบหลักของการเขียนรายงานการวิจัยตรงกับข้อใด
 
ข. ส่วนนำ – ส่วนเนื้อหา – ส่วนอ้างอิง
26. ข้อใดเป็นชื่อเรื่องการวิจัยที่ถูกต้องครบองค์ประกอบ
 
ข. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
27. “เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม” วัตถุประสงค์นี้ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บข้อมูล

ก. แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
28.
ง. ค่าประสิทธิภาพ
29. ข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในส่วนอ้างอิง
 
ข. บทคัดย่อ
30. คะแนนสอบของเด็กชายแดงและเด็กชายขาว ที่พบว่าทำคะแนนจากข้อสอบปรนัยได้น้อยมาก ส่วนข้อสอบอัตนัยไม่เขียนคำตอบเป็นส่วนใหญ่ จากข้อความเกี่ยวข้องกับการกำหนดปัญหาวิจัยข้อใด

ก. จากงานที่ปฏิบัติเป็นประจำ

โพสโดย : kungnang19
IP : 49.48.202.8
โพสเมื่อวันที่ : 02 ก.ย. 2555,04:44 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 
หมู่ 3 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
โทร 042-560157